Speuren

Speuren is voor veel honden de ideale uitlaatklep, waarbij ze op op een gezonde manier en in een goede verstandhouding met het baasje hun energie kwijt kunnen. Tijdens onze speurcursussen leer je hoe je hond z'n reukorgaan gebruikt, hoe menselijke geur wordt waargenomen en welke factoren speuren  beïnvloeden. Verder leer je stapsgewijs hoe je je hond leert speuren en hoe je zelf sporen legt. Het grote voordeel van speuren is dat je ook voor je eigen hond een spoor kan leggen.

In april begint er telkenmale een nieuwe theoretische cursus speuren en clickertraining. Instappen in de praktijk is altijd mogelijk.

Het speuren gaat iedere zaterdagmorgen door van 08.30 uur tot 09.30 uur en dit van april t.e.m. oktober. Van november tot maart gaan we in winterstop. De eerstvolgende nieuwe cursus start op 4 april 2014. Kijk vooral naar onze rubriek "kalender-activiteiten".

Let wel: de eerste twee lessen van de speurcursus zijn theorielessen die gaan over klikkertraining en speuren. Vanaf de tweede theorieles die start op 11 april mag je een hond meebrengen.