Groepstraining

Wanneer baasje en hond het fijn vinden om op een speelse en boeiende manier te leren, kunnen ze bij ons terecht in de groepstraining.

Deze groepstraining bestaat uit vijf verschillende groepen:

  • De pups en heel jonge honden: in deze groep wordt er vooral aandacht besteed aan de socialisatie met andere honden en het aanleren van de basiscommando's. Er wordt in de zomermaanden ook aan watergewenning  en puppyagility gedaan.
  • De jonge en volwassen honden met weining ervaring: in deze groep worden de basiscommando's verder uitgebouwd en wordt er aandacht besteed aan het evenwichtig opgroeien van de honden doorheen hun puberteit of jongvolwassenheid.
  • De ervaren honden: in deze groep wordt er op hoog niveau getraind. Alle mogelijke commando's worden aangeleerd en er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan het sociaal gedrag van de honden ten opzichte van elkaar.
  • De heel ervaren honden: In deze groep zitten de honden die alle commando's beheersen en bijzonder sociaal van aard zijn.
  • De agility-groep: sedert kort hebben we tijdens iedere groepstraining ook een agility-groep. Iedereen die lid is van de hondenschool kan hieraan deelnemen.

Ongeacht welke groep, er wordt steeds aandacht besteed aan de individuele behoeften van hond en baas.

Uniek is ook dat alle groepen trainen op dezelfde data en dezelfde uren. Op die manier komen de verschillende groepen continu met elkaar in contact.

De groepstraining gaat wekelijks door op donderdagavond om 19.00 uur en tweewekelijks op zondagmorgen, -zie activiteiten-. Kostprijs 95.00 euro op jaarbasis, beginnende op de datum van inschrijving. Wie als echtgenoot of partner inschrijft betaald slechtst 50.00 euro/jaar-.